Ta oferta jest już nieaktualna

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii: Nieruchomości prywatne

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości OGŁOSZENIE FIRMOWE

March 8, 2020 17:58 - Nieruchomości prywatne - Nowy Modlin
97752.00 zł
Szczegóły ogłoszenia
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1N/00047483/5Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 9-04-2020 r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim I Wydział Cywilny, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Słowackiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

Lokal mieszkalny nr 10 zlokalizowany na pierwszym piętrze w budyniu przy ul. Osiedle nr 8 w Nowym Modlinie, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski wraz z udziałem 147/7269 w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności działki gruntu, na której zlokalizowany jest budynek. Lokal mieszkalny o powierzchni 56,57 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,05 m2, należący do dłużnika: Stefania Wójtowicz położonej: 05-180 Pomiechówek, Osiedle 8/10, Nowy Modlin, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00047483/5.

Suma oszacowania wynosi 146 628,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sunny oszacowania i wynosi 97 752,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sunny oszacowania, to jest 14 662,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Polska Kasa Opieki SA Odział w Nowym Dworze Mazowieckim 90 12403480 1111 0010 0930 4966 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 pok. sekretariat odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję,

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

tel. (0-22) 775-69-60 e-mail; nowy.dwor2@komornik.pl
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
18 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.